Orkaner

Orkansäsongen över Atlanten sträcker sig från juni till slutet av november.